تیغ چندبار مصرف یا تیغ سیستمی؟

تیغ چندبار مصرف یا تیغ سیستمی

بررسی تیغ چندبار مصرف و تیغ سیستمی شما در سوپرمارکت یا داروخانه ایستاده‌اید و به قفسه تیغ‌ها نگاه می‌کنید. چندین مدل مختلف مانند تیغ چندبار مصرف، سیستمی، خودتراش بانوان، خودتراش آقایان، تیغ‌های ۲ لبه و ۳ لبه و… را مشاهده می‌کنید. گیج شده‌اید و نمی‌توانید درست انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که کدام برای شما […]