نام محصول یا نام برند؟

برند خودتراش

نام محصول یا نام برند؟ تا به حال دقت کردید که خیلی از افراد به جای این که از کلمه‌ی دستمال کاغذی استفاده کنند به آن کلینکس می‌گویند؟ یا حتما شنیده‌اید که به جای کلمه‌ی مایع سفید کننده از کلمه‌ی وایتکس استفاده می‌کنند. این اتفاق برای خیلی از محصولات پر مصرف اتفاق می‌افتد. معمولا قوی‌ترین […]