یک جنتلمن واقعی باشید

چگونه یک جنتلمن واقعی باشید یک جنتلمن واقعی با تمام افرادی که در اطرافش هستند با ادب و احترام رفتار می‌کند. او تمام و کمال از ظاهر خود مراقبت می‌کند و به آن اهمیت می‌دهد. در این مقاله به بحث رفتاری و ظاهری این دسته از آقایان می‌پردازیم. بهداشت مناسب: اگر بوی تمیزی و تازگی […]