طول عمر تیغ

طول عمر تیغ سوالی که مطمئنا فکر تمام کسانی که از تیغ اصلاح استفاده می‌کنند را درگیر می‌کند، طول عمر تیغشان است. یک تیغ اصلاح چه قدر عمر می‌کند؟ چگونه طول عمر خودتراش را افزایش دهیم؟ کی به دنبال تیغ جایگزین باشیم؟ وقتی آماده اصلاح هستید، آخرین کاری که می‌خواهید انجام دهید این است که […]