پایداری در اصلاح

پایداری در اصلاح

پایداری در اصلاح در ابتدا باید بگوییم پایداری به معنای برآوردن نیازهای خود بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای برآورده کردن آنهاست. بیشتر تعاریف پایداری، پیرامون محیط زیست است. در حال حاضر، بیش از هر زمان دیگری در دنیا مردم و صنایع به دنبال راه‌هایی برای کاهش تاثیرات منفی خود بر محیط زیست و تضمین […]